ENGLISH

Our goal

Naším cílem je vytvořit rodinn​ou atmosféru, která učí děti k interkulturní citlivosti, úctě k sobě, druhým, přírodě a světu, jehož jsme součástí . Respektujeme individualitu dítěte a povzbuzujeme ho, aby byl přirozeně zapojen do všech činností. Jsme hrdi na náš osobní a vřelí přístup k dětem. Všechny nabízené aktivity mají za cíl vzbudit u dětí zvědavost a pomáhají jejich přirozenému učení.

Náš učitelský sbor

Snažíme se aby se Vaše děti cítily jako doma.

Tereza Hubená

Učitelka českého programu

Většinu své profesní kariéry působila na pozici pedagoga MŠ, asistentky pro předškolní vzdělávání a koordinátora modulu Digitální učební materiály ve Výzkumném ústavu pedagogickém a Národním ústavu pedagogickém v Praze. Znalosti pedagogického směru získala během studia předškolní pedagogiky na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Na Univerzitě Karlově v Praze vystudovala obor předškolní pedagogika a obor školský management. V rámci pedagogické činnosti je jejím cílem podporovat děti v jejich rozvoji, rozšiřovat jejich obzory, zlepšovat jejich vnímání a běžné sociální návyky, vést děti k samostatnosti. V předškolní výchově se zajímá o rozvoj předmatematických představ a finanční gramotnosti, rozvoj výtvarných a pohybových aktivit.

Martin Specht

Pomocný personál

Martin je rodilý mluvčí z New Yorku USA. Stará se o bezpečný provoz a údržbu školy. Připravuje dětem jídlo, učí děti slušnému chování u stolu a dodržování hygienických zásad. Asistuje učitelům, pomáha s pomůčkami a přípravou školních akcí.

Kateřina Pokorná

Pomocný personál

Kateřina má vystudovaný anglický jazyk, tělesnou výchovu a český jazyk na Technické univerzitě v Liberci a trenérství gymnastiky na FTVS UK v Praze. Má více než čtrnáctiletou zkušenost s učením a osmnáctiletou zkušenost s trénováním v České republice a v Anglii. V tělocvičně u Monkey Gym se seznamují se sportovním náčiním a s nářadím. Kateřina věří, že se děti pohybem učí nejen poznávat své tělo, barvy a tvary, ale především rozvíjí sociální dovednosti a prohlubují přátelství. Jejím cílem je, aby děti měly z pohybu radost.

Jordanna Rosenbrock

Učitelka výtvarné

Jordanna je australská občanka, která nyní žije v Poděbradech. Je kvalifikována v oboru výroby obrazových rámů, má velký zájem o umění a řemesla. V současné době se zabývá navrhováním a šitím dětského oblečení a plyšových hraček. V Austrálii byla zapojena do komunitních řemeslných programů pro děti. Věří, že dětské představy by měly být podporovány a rozvíjeny, a to zejména v raných fázích vývoje. Podle Jordanny, "se děti učí zábavnou formou tím, že čerpají ze své představivosti a fantazie, … používají barvy, tvary a předměty, aby představily nebo zobrazily život kolem sebe. Je skutečně naplňující a inspirující vidět, jak se dětská kreativita rozvíjí.“

Michelle Řehoušková Spechtová

Ředitelka

Pochází z New Yorku USA. Absolvovala vysokou školu St. John's University v New Yorku se specializací na výuku francouzštiny, dále je absolventkou University of Phoenix v Arizoně v oboru pedagogických věd a školních programů (Master of Arts in Education / Curriculum & Instruction). Je certifikovaná na výuku francouzštiny a angličtiny jako druhého jazyka. Má více než dvacet let praxe ve výuce, jak ve veřejném, tak i v soukromém školství (výuka angličtiny jako cizího jazyka).