ENGLISH

Our goal

Naším cílem je vytvořit rodinn​ou atmosféru, která učí děti k interkulturní citlivosti, úctě k sobě, druhým, přírodě a světu, jehož jsme součástí . Respektujeme individualitu dítěte a povzbuzujeme ho, aby byl přirozeně zapojen do všech činností. Jsme hrdi na náš osobní a vřelí přístup k dětem. Všechny nabízené aktivity mají za cíl vzbudit u dětí zvědavost a pomáhají jejich přirozenému učení.

Ředitelka

Michelle Řěhoušková pochází z New Yorku USA. Absolvovala vysokou školu v New Yorku se specializací na výuku francouzštiny, dále je absolventkou v oboru pedagogických věd a školních programů (Master of Arts in Education / Curriculum & Instruction). Je certifikovaná na výuku francouzštiny a angličtiny jako druhého jazyka. Má více než dvacet let praxe ve výuce, jak ve veřejném, tak i v soukromém školství (výuka angličtiny jako cizího jazyka).

Náš učitelský sbor

Click this text to edit. Tell users why they should click the button.

Náš učitelský sbor

Učitelka českého programu

Tereza Hubená většinu své profesní kariéry působila na pozici pedagoga MŠ. Znalosti pedagogického směru získala během studia předškolní pedagogiky na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Na Univerzitě Karlově v Praze vystudovala obor předškolní pedagogika a obor školský management. 

Asistentka pedagoga a učitelka francouzštiny

Zuzana Čepičková vystudovala pedagogiku a francouzský jazyk na TU v Liberci. Těší se, že se jako asistentka bude dělit o střípky svých znalostí a zkušeností i se zdejšími dětmi. Vyučuje děti francouzštinu, podporuje filozofii školky, že je pro děti přínosné být od mala obklopen dalšími jazyky. Má 15letou praxi při vedení skautského oddílu u předškolních dětí a mladších školních dětí.

Pomocný personál

Martin Specht je rodilý mluvčí z New Yorku USA. Stará se o bezpečný provoz a údržbu školy. Připravuje dětem jídlo, učí děti slušnému chování u stolu a dodržování hygienických zásad. Asistuje učitelům, pomáha s pomůčkami a přípravou školních akcí. Interakce v anglickém jazyce upevňuje dětem jejích komunikativní dovednosti.

Učitelka výtvarné výchovy

Jordanna Rosenbrock je australská občanka, která nyní žije v Poděbradech. Je kvalifikována v oboru výroby obrazových rámů, má velký zájem o umění a řemesla. V současné době se zabývá navrhováním a šitím dětského oblečení a plyšových hraček. V Austrálii byla zapojena do komunitních řemeslných programů pro děti. Věří, že dětské představy by měly být podporovány a rozvíjeny, a to zejména v raných fázích vývoje.